חידוש טיפול שורש

טיפול שורש חוזר


טיפול המתבצע בעקבות גילוי דלקת סב שורשית שנתגלתה לאחר טיפול שורש קודם.
או שגדלה בהשוואה לטיפול השורש הקודם. המחלה מתרחשת בגלל כמה גורמים וניתן לטפל בה במגוון טיפולים שאחד מהם הוא טיפול שורש חוזר.


נגע סב שורשי


נגע סב שורשי שנגלה לאחר טיפול שורש ברוב המקרים הינו ביטוי לזיהום שמקורו
בתעלת השורש. נגע כזה מוגדר כמחלה (דלקת סב שורשית שלאחר טיפול)
וכך יש להתייחס אליו מבחינה טיפולית. המחלה נגרמת בגלל הישרדות מיקרואורגניזמים בתעלת השורש או כתוצאה מחדירתם מבעד דלף של שיחזור כותרתי אל תעלות השורש וקיום תנאים להמשך התרבותם.

הסיבות העיקריות לדלקת סב שורשית שלאחר טיפול הן :
א. חוסר הכנה וניקיון מספקים של מערכת תעלות השורש
ב. סתימת שורש שאינה אוטמת בצורה מספקת את תעלות השורש
ג. זיהום חוזר של מערכת תעלות השורש כתוצאה משחזור כותרתי דולף
ד. הישרדות מיקרואורגניזמים בתעלות השורש או באזור הסב שורשי
ה. צירוף מכלול הגורמים הנ"ל או חלקם
ו. גורמים נוספים שאינם בשליטת הרופא ובהם חוסר איזון בין גורמי המחלה לכושר החיסון של המתרפא


איכות סתימת השורש שאינה מספקת


לעיתים, בגלל סיבות שיקומיות ו/ או צורך ביצוע יתד ,רצוי לבצע טיפול שורש חוזר
גם במקרים בהם לא קיימת דלקת סב שורשית, אך איכות סתימת השורש, שאינה מספקת ,מעידה על אפשרות של התפתחות דלקת בעתיד.

לפני ביצוע טיפול שורש חוזר יש לשקול את מכלול הגורמים שייסיעו או ייקשו על הצלחת הטיפול ועל פיהם להחליט על צורת הטיפול הרצויה מכלל הטיפולים האפשריים.


מטרת טיפול שורש חוזר


מטרת טיפול השורש החוזר בדומה למטרות טיפול השורש הראשוני היא איטום מערכת תעלות השורש כדי שלא תשמש כמקור להתפתחות גורמי גירוי למנגנון התמיכה
של השיניים ולהתפתחות דלקת סב שורשית. בנוסף לכך, הכנתה לקראת החזרתה לפעילות מלאה ללא תחושות של אי נוחות או כאב מצד המתרפא .
הביטוי הקליני והרנטגני לתהליך הריפוי שמתרחש בעקבות טפול שורש חוזר זהה
לאילו שצוינו בהגדרת טיפול השורש הראשוני.

גורמים המשפיעים על החלטת הטיפולטיפול שורש קודם שאיכותו אינה בהתאם לקריטריונים המקובלים באנדודונטיה המודרנית עברה בשנים האחרונות תהפוכות בשיטות ההכנה ובחומרים המשמשים היום לביצוע טיפול שורש. קיימים טיפולים שבוצעו בעבר ועל פי מראם הרנטגני אינם עונים על הקריטריונים המקובלים כיום.
במידה ושיניים אלו אינן סימפטומטיות ובעלות איטום כותרתי מספק, מתפקדות בפה כרגיל, וללא נגעים סב – שורשיים – מומלץ בשלב זה לבצע בהם מעקב רנטגני וקליני, ולא מומלץ לבצע טיפול שורש חוזר. במקרים בהם שיניים כאילו חייבות לעבור שיקום פרוטתי תשמשנה כמאחזות לשיקום נרחב (תח"ק) – מומלץ לשקול ביצוע טיפול שורש חוזר.

 

אפשרויות השיקום


יש לבדוק לפני תחילת טיפול שורש חוזר את חשיבות השן הנדונה במערך הכללי של המשנן ואת האפשרויות החליפיות לטיפול שורש חוזר. כן יש לברר את אפשרויות שיקום השן בסיום הטיפול האנדודונטי על מנת שניתן יהיה להבטיח איטום כותרתי יעיל ושמירת האסטטיות. במקרים שהשן תזדקק להארכת כותרת קלינית בדי להשיג את ה"רוחב הביולוגי" יש לידע את המתרפא על כך בטרם תחילת הטיפול כחלק ממערך שיקוליו לקביעת תכנית הטיפול.

 

המצב הפריודונטלי


יש לוודא תקינות המצב הפריודונטלי, למדוד ניידות ועומק כיסים ולהעריך את יחס ה"כותרת – שורש". במקרים של מחלקה פריודונטלית מתקדמת יש להיוועץ ולהיעזר בפריודונט לקבלת החלטה בדבר כדאיות הטיפול.

 

תחזית הצלחת הטיפול (Prognosis)


טיפול שורש חוזר הוא טיפול מורכב ועלול להסתבך במהלך ביצועו. גורמים בלתי ידועים כמו נוכחות סדק שלא ניתן היה לאבחנו לפני הטיפול, ניקובים שלא אובחנו, הסתיידויות של תעלות השורש, "מדרגות", מכשירים שבורים, סתימת שורש קודמת או יתד שאינה ניתנת לפינוי, כל אלה מהווים שיקולים לבחירת הטיפול העדיף ממגוון טיפולים האפשריים. במידה ובמהלך הבדיקה והאבחנה נראה כי קיימת סבירות גבוהה להופעת או נוכחות אחד מהגורמים הנ"ל, דבר שעלול להקטין מראש או במידה ניכרת את סיכויי ההצלחה, יש לשקול אף להעדיף טפול חלופי – כירורגי.

 

רצון המתרפא


יש להסביר למתרפא את כל האפשרויות הטיפוליות, עלותן, הזמן הכרוך בהשלמת הטיפול וסיכויי הצלחת הטיפול בכל אחת מהאפשרויות. יש לנתב את המתרפא לבחירה באפשרות בה סיכויי הצלחת הטיפול הם הטובים ביותר. בכל מקרה החלטת הטיפול הסופית היא בידי המתרפא בהתאם לטעמו ויכולתו.

 

עלויות הטיפול


עלויות טיפול שורש חוזר מחושבות על פי קושי הטיפול והזמן שיידרש להשלמתו וכן הזמן
שיידרש לשם הסרת השיקום הקודם (מבנה, כתר).
במערך השיקולים יש לשקול את כלל עלויות הטיפול הנ"ל לעומת טיפולים חלופיים.
לעיתים מוצעות למתרפא תוכניות טיפול חלופיות לטיפול שורש חוזר, אך יש להאיר
את עיני המתרפא למשמעות הבריאותית והכלכלית הנובעת מכל תוכנית.


אפשרויות טיפוליות במקרים של צורך בטפול שורש חוזר


א. טיפול שורש חוזר.
ב. טפול כירורגי (בדרך כלל כירורגיה סב – שורשית).
ג. שילוב של א' ו ב'.
ד. עקירה.
ה. במקרים מסוימים עקירת השן והשלמתה מחדש לאחר ביצוע טיפול מחוץ לפה
(ראימפלנציה מכוונת).
ו. מעקב.


יתרונות טיפול שורש חוזר


יתרונות טיפול שורש חוזר על פני כירורגיה סב – שורשית היא במידה וקיימת סבירות שאפשר לטפל בשן ולהחזירה לתפקוד, הטיפול הראשוני שיש להעדיפו ממכלול האפשרויות הטיפוליות הוא טיפול השורש החוזר שאינו כירורגי.

יתרונותיו:
א. אפשרויות טובות לבירור הסיבות להתהוות הנגע כמו:
· בדיקת אפשרות קיום דלף כותרתי כסיבה לנגע.
· בדיקת אפשרות נוכחות סדק או שבר אנכי.
· מציאת תעלות שלא טופלו ולא נאטמו.
· איתור ניקובים ואטימתם.

ב. אפשרויות לשפר את אטימות סתימת השורש לכל אורכה.


מעקב


תהליך ריפוי נגע סב שורשי לאחר סיום ביצוע טיפול שורש עשוי להמשך על פני תקופה של עד כחמש שנים. לכן מעקב קליני ורנטגני תקופתי חייב להתבצע אחת לשישה חודשים וזאת עד לקבלת עדות קלינית ורנטגנית לריפוי הנגע.
במקרים בהם קיים נגע סב שורשי שאינו סימפטומי ואשר רופא השיניים והמטופל סיכמו לא לבצע בשן טיפול חוזר, יש לבצע מעקב קליני ורנטגני בדומה לאמור לעיל כדי לוודא שהנגע לא גדל ומתפשט.
יש כמובן לתעד את תוצאות המעקב תיק המתרפא.